Loading greatness

BI Bibliotek

BI Bibliotek

Prosjekt: Undervisningsbygg/ bibliotek
Kunde: Handelshøyskolen BI
Areal: 7000 m2
År: 2022

BI Bibliotek har som visjon å være "Et inspirerende læringsrom" for både studenter, ansatte og øvrige brukere av bygget. Scenario ønsket å skape et multifunksjonsareal, med lav terskel mellom studenter og ansatte, hvor man kan inspireres av hverandre.

Arbeidssoner

Eksisterende bygg og interiør fra 2005 bar preg av at det var godt brukt, og behovene har endret seg. Gjennom et tett samarbeid med oppdragsgiver med omforente valg og løsninger, har vi kommet frem til en aktivitetsbasert arbeidsplass som fyller fremtidens ønsker, krav og behov.

Arbeidsplassene ble løftet fra lukkede grupperom ut i åpne landskap med ulike arealer delt inn i flere nabolag, som kan tilby likeverdige fasiliteter. De aktivitetsbaserte arbeidsplassene erstatter de statiske arbeidsplassene som biblioteket tidligere kunne tilby. Vi har fokusert på å dekke de ulike behovene som brukerne har, gjennom bruk av støtterom i kombinasjon med åpne arealer. Arbeidsbord er prosjektert med fleksibilitet der alle bordskjermer kan tas av for å omdannes til et samhandlings-bord, for små og store grupper.

BI Bibliotek// AS Scenario MNIL © Photo: Kevin Fauske

"The only thing you absolutely have to know, is the location of the library" - Albert Einstein

"The only thing you absolutely have to know, is the location of the library" - Albert Einstein

Brukerens behov

Studentene har selv vært involverte og har nå fått et eierskap til hvordan å bruke arealene i forhold til støy, samhandling, konsentrasjon etc. Scenario har arbeidet med en fremtidsrettet løsning som ivaretar dagens behov med en fleksibilitet som også kan ivareta fremtidens behov.

Vi har tilrettelagt arealer for individuelt arbeid og ro, samtidig som vi har prosjektert andre arealer der gruppearbeid, sosiale aktiviteter og blant annet formidling står i fokus.

BI Bibliotek// AS Scenario MNIL © Photo: Kevin Fauske

Nordisk preg

De karakteristiske trekkene for BI Biblioteket er et mangfold av fasiliteter med en lun og varm atmosfære. Fargepaletten er inspirert av den nordiske stilen, som bidrar til en ro og en sfære som er inspirerende og tilrettelagt for fokus. Varige materialer som fremstår varme, og med naturlige fargeinnspill understreker gode verdier og bidrar til bærekraft.

"Biblioteket 2030" skal være et nytt, spennende og fremtidsrettet bibliotek. Et bygg som kan tjene i mange år!

Vil du se flere av våre ferdigstilte prosjekter? 

Se vår Instagram.

BI Bibliotek// AS Scenario MNIL © Photo: Kevin Fauske

Relaterte prosjekter

No items found.
Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right