SCENARIO Interiørarkitekter

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!
Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!
20.5.2022
Tilbake til oversikt

SCENARIO Interiørarkitekter

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!
Publisert:
20.5.2022
Back to activity page

Vi på Scenario Interiørarkitekter skal være et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i våre tjenester og produkter. Vi har vært Miljøfyrtårnserifisert siden 2013, og er for tiden i gang med resertifisering, som må gjøres hvert 3. år. Scenario har godt etablerte miljøvennlige rutiner og mål, for at kontoret vårt skal bli enda grønnere. Vi skal verne det ytre miljø ved å sørge for gode interne rutiner, som igjen skal redusere selskapets klimapåvirkning.

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, avfallshåndtering, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy å jobbe med, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.
Det er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å ha fokus på miljøet.

Vår Klima og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel til kontakt@scenario.no.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

No items found.

Kanskje du også vil lese:

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right