SCENARIO Interiørarkitekter

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

12.5.2022

Vi på Scenario Interiørarkitekter skal være et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i våre tjenester og produkter. Vi har vært Miljøfyrtårnserifisert siden 2013, og er for tiden i gang med resertifisering, som må gjøres hvert 3. år. Scenario har godt etablerte miljøvennlige rutiner og mål, for at kontoret vårt skal bli enda grønnere. Vi skal verne det ytre miljø ved å sørge for gode interne rutiner, som igjen skal redusere selskapets klimapåvirkning.

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, avfallshåndtering, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy å jobbe med, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.
Det er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å ha fokus på miljøet.

Vår Klima og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel til kontakt@scenario.no.

No items found.
Tilbake til oversikt

SCENARIO Interiørarkitekter

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!
Publisert:
20.5.2022
Back to activity page
Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right