Tjenester som skaper gode rom

Scenario jobber tverrfaglig og kan delta i alle prosjektets faser, fra mulighetsstudier til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass. Med sluttbrukeren i sentrum leder vi brukerprosesser og utvikler helhetlige designløsninger.

Brukerprosess

Vi inkluderer deg som oppdragsgiver fra start og har mennesket i sentrum. Vi sørger for en målrettet prosess, kartlegger behov og tilrettelegger for funksjoner og romlige kvaliteter.

Brukerprosess

Konseptutvikling

Vi hjelper deg å realisere dine drømmer og visjoner. Vår jobb er å forstå prosjektetes kjerne og bygge opp et unikt konsept.

Konseptutvikling

Planløsninger

En god planløsning er det viktigste elementet i et vellykket prosjekt. Gjennom detaljerte tegninger beskriver vi møblering, belysning, bygge- og rivningsplan, samt snitt og oppriss for utførelse på byggeplass.

Planløsninger

3D Visualisering

Vi benytter 3D-visualiseringer for å formidle løsninger, materialer og detaljer. Ved å se rommet eller møbelet i 3D kan du enklere forestille deg det endelige resultatet, og gjøre tilpasninger underveis i designprosessen.

3D Visualisering

Møbel- og spesialdesign

Vi skreddersyr løsninger og utnytter arealet tilpasset dine behov. Slik skaper vi praktiske løsninger som tåler bruk over lang tid. Vi bistår med innhenting av tilbud, oppfølging av produksjon hos møbelsnekker og levering på byggeplass.

Møbel- og spesialdesign

Prosjektledelse

God kommunikasjon nøkkelen til et vellykket prosjekt. Vi tar ansvar for hele eller deler av prosessen, fra rådgivning og design til prosjektledelse og gjennomføring. Vår oppgave er å lytte, utfordre og skape gode rom.

Prosjektledelse
Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.

La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right