Loading greatness

Deichman - Musikk og film

Deichman - Musikk og film

Prosjekt: Deichman Bjørvika
Oppdragsgiver: Kultur og idrettsbygg
År: 2020

Deichman Bjørvika preges innvendig av store, åpne arealer, som det kan være vanskelig å navigere seg i. En av interiørarkitekturens oppgaver ble derfor å definere de ulike avdelingene og veilede besøkende. Multimediaavdelingen i tredje etasje har fått et røft preg som appellerer til unge.

"GARASJEN"

Arbeidstittelen for denne etasjen var «Garasjen». Her er det vektlagt en material- og fargepalett som har noe industrielt og uvørent over seg, som passer som møteplass for ungdommer og andre som er opptatt av musikk, film og spill.
Her er det spillrom, en liten scene, mini-kino, lydstudio og stasjoner for film, musikkinnspilling og DJ-miksing.

I denne etasjen er også Folkeverkstedet med utlån av blant annet symaskiner. I det hele tatt er tredje etasje en kreativ sone som signaliseres gjennom interiøret. Samtidig har også avdelingen innslag som binder den sammen med biblioteket for øvrig, for å gi forflyttninger mellom etasjene en følelse av kontinuitet.

Deichman Bjørvika // AS Scenario MNIL © Photo: Nina Isabell Abrahamsen / Gatis Rozenfelds

"En fin møteplass for ungdommer og andre som er opptatt av musikk, film og spill."

"En fin møteplass for ungdommer og andre som er opptatt av musikk, film og spill."

MATERIALER OG FARGER

Tredje etasje skiller seg ut ved å ha færre mediestativer ute i rommet. I stedet brukes gulvflaten til ulike typer aktiviteter. Scenario har valgt å bygge installasjonene sammen som i et byggesett. Her er det brukt OSB-plater og gjennomofarget MDF med utfresninger og detaljer i neon. Det har vært viktig å sørge for god skjerming uten at disse elementene oppleves som for massive og lukkede, og dermed ødelegge for byggets siktlinjer og åpenhet.

Deichman Bjørvika // AS Scenario MNIL © Photo: Nina Isabell Abrahamsen
/ Ole Walter Jacobsen / Gatis Rozenfelds

Les mer om den nye Deichman biblioteket på deres nettside her.

For mer om oss og våre prosjekter, skroll videre på vår instagram.

Relaterte prosjekter

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right