Loading greatness

MUNCH

MUNCH

Prosjekt: Munch-museet
Kunde: Oslo kommune (Kultur og Idrettsbygg / Oslo Bygg)
Areal: 26 300 m2
År: 2021

Det nye museumsbygget, langs havnepromenaden i Bjørvika, er viet til Edvard Munchs kunstnerskap. Scenario sine interiørløsninger for museet spiller på lag med arkitekturen og legger til rette for en god brukeropplevelse for besøkende, så vel som museets ansatte.

Det nye Munch-museet rommer 1158 malerier og vel 21 000 arbeider på papir av Edvard Munch. Museets samling er en del av kunstnerens gave til Oslo kommune, og utgjør en stor del av livsverket hans. I samlingen finnes mange av Munchs hovedverk, som er en viktig del av verdens kunstarv. I tillegg til deler av Munchs testamentariske gave, huser museet også Stenersen-samlingen. Den består av Edvard Munchs verk, og andre norske kunstnere som er representative for den norske modernismen, frem til midten av forrige århundre. Museet har også i sin besittelse originalmøbler, bøker og gjenstander fra Munchs hjem på Ekely i Oslo.

Det er mot dette bakteppet det nye museumsbygget er blitt utformet og oppført på kaikanten i Bjørvika (,Oslo). Målet har vært å skape et museum som skal være åpent, inviterende og inkluderende, og som skal oppleves tilgjengelig for alle. Museets hovedanliggende er å formidle Edvard Munch sin kunst, og i tillegg huse temporære utstillinger, samt bevaring, konservering og forskning.

Interiørarkitekturen bygger videre på de arkitektoniske kvalitetene. All innredning er utformet som en del av identiteten til museet. De ulike elementene er nøye tilpasset hverandre for å gi bygningen et helhetlig preg gjennom bruk av rene, enkle former og et nøye utvalg av materialer. De gjennomgående hovedmaterialene er lyst treverk og metall som kombineres på ulike måter. For å ivareta byggets åpenhet er det begrenset bruk av innredningselementer og møbler i publikumsarealene. Det har vært viktig at disse har nok karakter og størrelse til å kunne stå alene i de store rommene.

Museets samling er en del av Edvard Munch`s gave til Oslo kommune, og utgjør en stor del av livsverket hans.

Museets samling er en del av Edvard Munch`s gave til Oslo kommune, og utgjør en stor del av livsverket hans.

Scenario Interiørarkitekters oppdrag startet med forprosjekt i 2013. Oppgaven har inkludert å prosjektere planløsning, samt utstyr og innredning til museet. Spesialdesign og fast inventar er skreddersydd til husets behov. Planløsningene måtte sørge for god arbeidsflyt og logistikk da museet har mange nivåer av sikkerhet som skal ivaretas. Arbeidet har blant annet omfattet vestibyle, museumsbutikk, VIP-område i toppetasje, studiebibliotek, verksted og arbeidsplasser for henholdsvis malerikonservering, papirkonservering og fotoavdeling samt kunstmottak, administrasjonens arbeidsområder, lager for møbelsamling, tre-verksted, metall-verksted, personalinngang, studierom for litografier og personalekantine.

Bibliotek

Museets forskningsbibliotek står til rådighet for personalet, eksterne forskere og andre spesielt interesserte. Samlingene består av litteratur og kataloger, klipparkiv og diverse utrykte kilder om Edvard Munch, samt oppslagsverk og kunsthistorisk litteratur av mer generell art. Her finnes også kunstnerens private boksamling.  

Bibliotekets innredning er i sin helhet spesialdesignet av Scenario og laget av møbelsnekker. Hyllene strekker seg til langt opp på veggene, og på den måten er rommets store høyde utnyttet og understreket gjennom innredningen. De øverste hyllene, der arkivet er plassert, nås ved hjelp av en stige på hjul, også denne tegnet og laget spesielt for biblioteket. Ekelysamlingen er i et eget, klimatisert rom, og spesielle bøker har fått egne montere som også er tegnet av Scenario.  

Vestibyle

Her møter publikum museets interiør for første gang. Dette er et område med mange funksjoner, som resepsjon, museumsbutikk og garderober. En grundig prosjektering er gjennomført for å komme frem til mest mulig hensiktsmessig plassering av funksjonene i forhold til hverandre. Det har dessuten vært viktig at løsningen oppleves logisk for publikum å orientere seg og finne frem – alt fra enkeltbesøkende til større grupper. Behovet for en fleksibel løsning for resepsjonen har resultert i tre mobile enheter som kan stå hver for seg eller settes sammen. Resepsjonsenhetene vil kunne flyttes rundt i vestibylen alt etter årstid og antall besøkende.  

Museumsbutikk

Munch-museets butikk skal være attraktiv og godt synlig. Her har Scenario utviklet en serie oppbevaringsmoduler, i samarbeid med bruker, med fokus på fleksibilitet og variasjon. Modulene er laget for et stort utvalg varer som selges i butikken, og som har fungert som maler for funksjoner og dimensjoner. Butikken har en fast layout, men det er store muligheter for endring dersom det ønskes.

vil du se flere av våre spennende prosjekter, skroll videre på vår Instagram!

Munch-museet // AS Scenario MNIL © Photo: Ole Walter Jacobsen/ Gatis Rozenfelds

Relaterte prosjekter

No items found.
Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right