Rehabilitering av Moss bibliotek

Et gammelt bygg, med moderne løsninger
Et gammelt bygg, med moderne løsninger
28.5.2021
Tilbake til oversikt

Rehabilitering av Moss bibliotek

Et gammelt bygg, med moderne løsninger
Publisert:
28.5.2021
Back to activity page

Da det ble vedtatt at Moss bibliotek skulle få en real oppgradering, ble det usikkert om man ville bli værende i eksisterende bygg eller flytte. Biblioteket befinner seg i dag i et gammelt industribygg i Møllebyen, langs Mosseelva. Dessverre tilfredsstiller ikke eksisterende løsning de behovene man har i et bibliotek, da det er for lite plass, en lite funksjonell planløsning, samt mye støy.

Scenario fikk derfor som oppgave å vise til mulighetene som ligger til grunn i det eksisterende bygget, med en ny planløsning og smarte interiører. Her får dere et innblikk i vår visjon for det nye biblioteket.


Planløsningstiltak & konsept

Plassering av funksjoner i bygget er viktig for at biblioteket skal bli funksjonelt og et godt sted å være. Biblioteket skal tilrettelegge for mangfold med ulike funksjoner og aktiviteter. Det må både være mulig å ha et arrangement, å samarbeide eller å utforske, samtidig som det må være mulig å finne arealer for konsentrasjon.

Biblioteket skal oppleves varmt og inviterende. Her står barn og unge i fokus. Interiørkonseptet bør bygge videre på byggets originale karakter, samtidig som det gir rom for mangfold avdelingsvis. Våre illustrasjoner fra hver etasje:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

No items found.

Kanskje du også vil lese:

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right