Rehabilitering av Moss bibliotek

Et gammelt bygg, med moderne løsninger

11.3.2021

Da det ble vedtatt at Moss bibliotek skulle få en real oppgradering, ble det usikkert om man ville bli værende i eksisterende bygg eller flytte. Biblioteket befinner seg i dag i et gammelt industribygg i Møllebyen, langs Mosseelva. Dessverre tilfredsstiller ikke eksisterende løsning de behovene man har i et bibliotek, da det er for lite plass, en lite funksjonell planløsning, samt mye støy.

Scenario fikk derfor som oppgave å vise til mulighetene som ligger til grunn i det eksisterende bygget, med en ny planløsning og smarte interiører. Her får dere et innblikk i vår visjon for det nye biblioteket.


Planløsningstiltak & konsept

Plassering av funksjoner i bygget er viktig for at biblioteket skal bli funksjonelt og et godt sted å være. Biblioteket skal tilrettelegge for mangfold med ulike funksjoner og aktiviteter. Det må både være mulig å ha et arrangement, å samarbeide eller å utforske, samtidig som det må være mulig å finne arealer for konsentrasjon.

Biblioteket skal oppleves varmt og inviterende. Her står barn og unge i fokus. Interiørkonseptet bør bygge videre på byggets originale karakter, samtidig som det gir rom for mangfold avdelingsvis. Våre illustrasjoner fra hver etasje:

No items found.
Tilbake til oversikt

Rehabilitering av Moss bibliotek

Et gammelt bygg, med moderne løsninger
Publisert:
28.5.2021
Back to activity page
Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right