Velkommen til Construction City!

vår visjon illustrert i 3D

27.10.2021

En inspirerende arbeidsplass, - en arena for kunnskapsdeling, meningsbrytning og tverrfaglig samhandling, - en møteplass for bygg, anlegg og eiendsomsbransjen.

Som en spennende del av prosjekteringen, jobber vi med å finne optimale løsninger for Construction City, og leietakerne som skal inn dit. Ved å tegne 3D illustrasjoner, kan vi på en enkel måte vise kunden våre tanker og ideer i de forskjellige delene av bygget.

Construction City // AS Scenario MNIL © 3D illustrasjoner: 3D Estate

I 2025 står Construction City klart, et samarbeid vi i Scenario har med Link arkitekter, ved inngangen til Oslo på Ulven. Næringsbygget på 103.000kvadratmeter vil huse store og små aktører innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen som, hver for seg og sammen, vil forme fremtidens samfunn.

"Visjonen er å skape den ledende destinasjonen for verdiskapende samhandling."

Bygget skal være fleksibelt og kunne tilrettelegges for ulike leietakere, - her skal leietakere føle at de både kan utvikle seg individuelt som person, som foretak, - men samtidig være del av et større felleskap. Bygget skal by på et vidt spekter av fasiliteter og funksjoner som understøtter ulike behov og arbeidsoppgaver.

Construction City // AS Scenario MNIL © 3D illustrasjoner: 3D Estate

No items found.
Tilbake til oversikt

Velkommen til Construction City!

vår visjon illustrert i 3D
Publisert:
27.10.2021
Back to activity page
Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right