Loading greatness

Hytte sørlandet

Hytte sørlandet

Prosjekt: Hytte sørlandet
Kunde: Privat
Areal: 120 m2

Med beliggenhet i strandsonen og lange tradisjoner som familiehytte, var rehabiliteringen av fritidsboligen fra 1963 et prosjekt som måtte løses med nennsom hånd.

Slektshytta 2.0

Utgangspunktet var en enkel, funksjonell hytte med utedo og praktfull beliggenhet ved vannkanten. Oppdraget ble å rehabilitere eksisterende bygning, samt supplere med et tilbygg som skulle oppleves som en del av den opprinnelige hytta og gi mer albuerom innendørs. Dette uten at resultatet skulle bli en prangende villa i vannkanten – her skulle fortid og nåtid møtes på en harmonisk måte.

Scenario har hatt prosjektansvar, utarbeidet planer og fasader, belysningsplaner, materialkonsept og design av all fast innredning. Rehabiliteringen har vært en omfattende prosess rent praktisk siden hytta kun kan nås med båt, og både bygningsmateriell og håndverkere måtte transporteres vannveien.

Et viktig grep har vært å åpne hytta mer mot nordøst, slik at det i dag er to godt fungerende uteplasser. Der den ene vender ut mot skjærgården i sydvestlig retning, byr den andre siden på le og utsikt mot utmark. Terrassedører i begge retninger visker ut skillet mellom ute og inne, selv når det er ruskevær og inneliv.





Hytte sørlandet// AS Scenario MNIL © Photo: Anne Bråtveit

I en sommerhytte er det viktig å ta hensyn til både inne- og utearealer som en helhet.

I en sommerhytte er det viktig å ta hensyn til både inne- og utearealer som en helhet.

Solfylte sommere


En sommerhytte er gjerne et sted der ulike aktiviteter dyrkes.
Her var det behov for plass til oppbevaring av sportsutstyr, svømme vester og lignende. Dette ble løst ved å lage en lett tilgjengelig bod innerst i entreen, med tilstrekkelig av knagger og skuffer til ytterplagg.

Som feriested for samme familie gjennom mange generasjoner, var det viktig å ta vare på stemningen i hytta og finne en balanse mellom tradisjoner og nye impulser. Derfor har mye av møblene som stod der fra før, fått lov til å bli med videre – som familieklenodier og eierens 30år gamle Hødnebø-sofa. Sammen med mer moderne design gir det innredning som tåler mange flere solfylte sommere.

Ønsker du å se mer av vår arbeidsprosess og ferdigstilte prosjekter? 

Se mer på vå Instagramkonto!

Hytte sørlandet// AS Scenario MNIL © Photo: Anne Bråtveit

                               Hytte Risør // AS Scenario MNIL © Photo: Anne Bråtveit

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right