Loading greatness

Spaces KA13

Spaces KA13

Prosjekt: Kontor
Kunde:
Spaces
Byggherre:
 Entra
Areal: Ca. 4000 m2
År:
2021

Ambisiøse bærekraftmål og innovativ bruk av eksisterende materialer preger ombruksprosjektet KA13 i Oslo sentrum. Her har Scenario hatt ansvar for interiøret i kontorbyggets åtte etasjer.

Forbilde prosjekt

Ambisiøse bærekraftmål og innovativ bruk av eksisterende materialer preger ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13, i Oslo sentrum. Her har Scenario hatt ansvar for interiøret i kontorbyggets åtte etasjer.

Bygningen fra 50-tallet ligger i Kristian Augusts gate 13, og er en del av Tullinkvartalet, som gjennomgår en revitalisering. KA13, der vi har samarbeidet med Mad Arkitekter, Entra, Insenti og Spaces er et Futurebuilt forbilde prosjekt der det gjennomgående er brukt materialer som fantes i bygningen fra før, er blitt hentet fra andre bygg, blant annet Regjeringskvartalet og Tøyenbadet, samt fra overskuddslagre. Både byggematerialer og løst inventar er så langt som mulig ombruk, noe som er en spennende utfordring som setter nye rammer for hvordan man tenker rundt bygg og interiør.

Kriteriet for KA13 har vært at det skal være kompatibelt med et vanlig bygg når det gjelder kvalitet og estetikk, samtidig som man skulle gjennomføre en sirkulær og miljøsmart byggeprosess og være tro mot Spaces´ tydelige merkevare.

Spaces KA13 // AS Scenario MNIL © Photo: Fotograf Dag Sandven

Både byggematerialer og løst inventar er så langt som mulig ombruk, noe som er en spennende utfordring som setter nye rammer for hvordan man tenker rundt bygg og interiør.

Både byggematerialer og løst inventar er så langt som mulig ombruk, noe som er en spennende utfordring som setter nye rammer for hvordan man tenker rundt bygg og interiør.

Fleksibilitet


Ytterligere et krav var at interiøret skulle ha den fleksibiliteten som er nødvendig i et kontorhotell der de ulike leietakernes behov vil kreve at arealene tilrettelegges for stadige endringer. Rent praktisk ga dette seg uttrykk gjennom nøye planlegging av tekniske installasjoner, noe som igjen ga stor fleksibilitet for vegger som enkelt kan settes opp og tas ned utallige ganger. Der det har vært nødvendig å tilføre nye materialer, er det valgt gode, tidløse materialer som tåler mye bruk, og som enten er ombruk eller går videre inn i den sirkulære verdikjeden.

For oss i Scenario føles det betydningsfullt å ha vært med på et prosjekt som baner vei for en mer bærekraftig tilnærming i alle ledd i en byggeprosess, fra innerst til ytterst, fra hulldekker til løst inventar. Og at vi og våre samarbeidspartnere mottok Hedersmerket for Arkitektur og Design fra DogA for KA13 er en anerkjennelse som viser at vi har vært med på å skape nye sirkulære prinsipper for byggebransjen.

Nysgjerrig på å se flere av våre prosjekter? 

Ta en titt på vår Instagram! 

Spaces KA13// AS Scenario MNIL © Photo: Dag Sandven

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right