Loading greatness

Spaces Vaskerelven

Spaces Vaskerelven

Prosjekt: Kontor
Kunde: Spaces
Areal: 5000 m2
År: 2020

En viktig visjon for Spaces er å etablere et arbeidsplasskonsept som rommer gründere og oppstartsbedrifter, samt etablerte firmaer som leter etter fleksibilitet. Scenario har arbeidet med å skape et avslappende, men inspirerende miljø for videre å generere samarbeid med en tverrfaglig atmosfære.

For å gjøre denne typen samarbeid og deling attraktivt for mulige leietakere er fokuset på konsept, design og interiør avgjørende. I prosjektet er det lagt stor vekt på fleksibilitet og tilrettelegging for ukjente leietakere. Hver del av bygget skal være kommersielt effektivt, innbydende, komfortabelt og funksjonelt uansett hva utgangspunktet er, samtidig som at designkonseptet henger sammen.

Spaces Vaskerelven i Bergen består av to eksisterende bygg; Olav Kyrres gate 41 og Vaskerelven 39. De to byggene har hver sin distinkte historiske karakter, og de er bundet sammen med en ny infill. Olav Kyrres gate har et nyklassisistisk preg, og er rik på ornamentikk og  historiske detaljer. Vaskerelven 39 har et mer moderne  preg. De to byggene ble totalrenovert innvendig og utvendig, for å møte dagens krav til fleksible kontorløsninger. Ved rehabiliteringen ble det tatt hensyn til de to byggenes egenart, og interiøret er bygget videre på de kvaliteter som lå i byggene.

Infill mellom de to byggene ble oppført som et tydelig kutt, noe som er ytterligere markert ved den gyldne fargen på alle vegger i infill. I Olav Kyrres gate er eksisterende teglvegger beholdt, for å ta vare på så mye av historien som mulig. Vaskerelven har et noe mer moderne preg, også innvendig.

Utfordringen var å få byggene med sine tidstypiske trekk til å fungere godt sammen, og å også tilfredsstille Spaces´ helhetlige designkonsept og de mange ulike leietakerne. Første etasje og mesanin i den nye infill ble innredet som Business Club, med mange ulike former for sitte,- arbeids,- og møteplasser. Her befinner det seg resepsjon, café med cafébord, lounge-områder, sittebåser, stillerom og prosjektbord. De øvrige etasjene er innredet som arbeidsarealer for store og små leietakere.

Vil du se flere av våre prosjekter, så finner du det på vår Instagram!

Spaces, Vaskerelven// AS Scenario MNIL © Photo: Artishot

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right