Loading greatness

Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika

Prosjekt type: Nybygg
Byggherre: Oslo kommune v/kultur og idrettsbygg Oslo KF
Oppdragsgiver: Kultur og idrettsbygg - Deichman Bjørvika
Areal: 19 600 m2
År: 2020

Deichman Bjørvika er hele Oslos hovedbibliotek, fordelt på seks etasjer med mangfold, kunnskap, opplevelser og inspirasjon. Biblioteket fungerer som et dynamisk knute-punkt og et sted der folk møtes, med rundt 450.000 medier og ulike fasiliteter tilgjengelig for store og små. Arbeidet med interiørarkitekturen var et komplekst prosjekt, som i 2020 sto ferdig etter en prosess på ti år.

En ny type bibliotek

I tradisjonelle bibliotek står hyllene langs fasaden, et grep som ikke har vært mulig i Deichman Bjørvika på grunn av fasaden i glass. Vi valgte å la hyllemodulene følge byggets geometri for å sikre gode, spennende arealer for de ulike publikumsaktivitetene.

Scenario har prosjektert et modulbasert mediestativ som enkelt kan rigges opp og ned i tillegg til å være et modulært stativ til utstilling.

Med hensyn til arealutnyttelse har vi tegnet sofaer og en bordserie som kan kobles sammen med mediestativet eller tilpasses den spesielle geometrien i kjernerommene.
Det har hele tiden vært fokus på å utvikle detaljering på en måte som gjør det enkelt å bytte ut ulike deler ved behov, isteden for
å måtte bytte et helt møbel.

Deichman Bjørvika © AS Scenario MNIL //
Photos: Gatis Rozenfelds, Ole Walter Jacobsen, Nina Isabell Abrahamsen

Deichman Bjørvika har seks etasjer inkludert underetasjen. Fire av etasjene har messaniner, og takhøydene varierer fra 2,7 til hele 20 meter.

Deichman Bjørvika har seks etasjer inkludert underetasjen. Fire av etasjene har messaniner, og takhøydene varierer fra 2,7 til hele 20 meter.

Varierte publikumsarealer

Biblioteket Deichman Bjørvika inkluderer blant annet en stor flerbrukssal/scene, kino, verksteder, lydrom, lesesal, utstillinger, scenografiske rom, kursrom, møterom, stillerom og ulike sitteplasser, utleiearealer med restaurant, samt aktivitetsbaserte arbeidsplasser for 100 ansatte.

Scenario har samarbeidet med utviklingen av spesialtilpassede leveranser med flere ulike leverandører. Eksembler på disse er bl.a. Kyla McCallum hos Foldability mht. Installasjon av flyvende bøker.

Deichman Bjørvika © AS Scenario MNIL //
Photos: Gatis Rozenfelds, Ole Walter Jacobsen, Nina Isabell Abrahamsen

Løst inventar og

møbelsnekkerleveranser

Mengden spesialtegnede elementer som Scenario har
bidratt med til Deichman Bjørvika er svært omfattende.

Da møbelsnekkerleveransen skulle ut på anbud var
seks ulike møbelsnekker-entrepriser involvert grunnet
det store omfanget til både innvendige arbeider,
gjentagende elementer, plate- og stoppede møbler,
i tillegg til scenografiske rom og det fleksible mediestativet.

Følg med videre for flere prosjektartikler angående de foreskjellige arealene i bygget, med Scenario sine spesialdesign for Deichman Bjørvika.

Mer info om Deichman Bjørvika finner du på deres nettside.
Eller ta deg en tur innom Anne-Cath. Vestlys plass 1,
dersom du befinner deg i Oslo.

Nysgjerrig på å se flere av våre andre prosjekter.
Det finner du på vår Instagram.

Deichman Bjørvika © AS Scenario MNIL //
Photos: Gatis Rozenfelds, Ole Walter Jacobsen, Nina Isabell Abrahamsen

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right