Loading greatness

KMD, Bergen

KMD, Bergen

Prosjekt: Fakultet for kunst, musikk og design, Bergen
Areal:  14 500 m2
År: 2017

Scenario ble engasjert av Fakultetet for kunst, musikk og design (KMD) som prosjekterende interiørarkitekt til deres nye bygg i Møllendal, Bergen.

Hele utviklings- og skaperprosessen hos studenter, stipendiater og ansatte kan sees som en teaterscene som alle byggets brukere kan ta del i, bivåne og la seg inspirere av. Med et interiør som er utadvendt og intuitivt tilrettelegger man for bedre samhandling og økt kommunikasjon mellom studieretninger og faggrupper, en kulturell merverdi for KMD.

KHiB // AS Scenario MNIL © Photo: Gatis Rozenfelds

KMD er et multifunksjonsbygg og et ”utstillingsmonter” med lav terskel mellom studieretningene.

KMD er et multifunksjonsbygg og et ”utstillingsmonter” med lav terskel mellom studieretningene.

Scenario badge

Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov.

Si HEI til oss i Scenario.
La oss snakke om ditt prosjekt

Arrow right